30 Mart 2013 Cumartesi

Öz'e ulaşmak basittirÖZ'e ulaşmak asla aşırı teknik bir çalışma gerektirmez.

Bu aydınlanma olgusu Yaratan tarafından herkesin içine bahşedilmiş bir kilitli kutudur. Tersine; en basit şekilde kendi içine bakmayı bir kere becerebilen insan, etrafında çeşitli tekniklerle kendini arayanların haline güler. Bu yüzden bir şehirli veya köylü olmak, elit veya varoş olmak tamamen aydınlanma konusundaki yanılsamalara neden oluyor.


Unutmayın ki; size önerilen teknikler karmaşıklaştıkça, kendinizden uzaklaşıp, çeşitli odaklara doğru çekilirsiniz. En basit olandan şaşmayın. En basit olan en samimi olandır ve gerçek aydınlanma asla bir otorite, bir sertlik ve karmaşıklık ile gelmeyecektir. Gerçek aydınlanma hakkında, ona ulaşmış her kategoriden insan bir şeyler söyleyebilir. Bunların çoğu elit olmadıklarından önemsenmezler. Mevcut durumda giydiği kalıpları üzerinden atabilen, çocuksu, su gibi saf ve pozitif tavırlanabilen her ruh aydınlığa kolayca erişebilir.

Sizlere zormuş gibi gösterilen 'aydınlanma' olgusu; tamamen negatif ve boyun eğdirici sistemin bir oyunudur ve o, kendisinin size sunduğu çoğulcu yaşam stiline tamemen bağlanmanızı amaçlar.
Basit ve samimi olandan şaşmayın.ARIZA ADAM
Ömer Dalman

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder